Northern Light

NY DANSK TEKNOLOGI

En stor vifte som har UVC-lys som dreper alle bakterier og virus.

Teknologien som brukes er HVLS (High Volume Low Speed) takvifte med 60 W UVC-lys som umiddelbart deaktiverer alle bakterier og virus. Luften blir presset opp gjennom disse saktegående bladene og dermed blir luften i hele rommet renset.

Kommer også med en modell uten UVC-lys.

Det er dokumentert en reduksjon av strømforbruket ved bruk av disse takviftene. Varmen som samles i taket blir presset ned og rommet oppleves som varmere. Dermed sparer en på fyringsutgiftene. I en idrettshall er det typisk et sted mellom 15 – 30 % besparelse på strømutgiftene.

Se hvordan den virker!

En kort video til!

Fordeler ved en leieavtale

Forenklet budsjettprosess: Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen da leien utgiftsføres i sin helhet.
Fullfinans: Tilbyr inntil 100% finansiering uten innskudd.
Oppgradering: Dere kan enkelt endre eller oppgradere utstyret. Det betyr at dere til enhver tid vil kunne sikre seg et tidsmessig og funksjonelt riktig utstyr.
Frigjøring av kapital: Kapital frigjøres til andre formål, og verken soliditeten eller likviditeten blir belastet. Leasingobjekter er vanligvis ikke aktivisert i regnskapet.
Sidesikkerhet: Det er normalt ingen krav til sikkerhet utover
eiendomsrett i det finansierte utstyret.
Ved utløp: Ved avtaleperiodens utløp, kan leieforholdet fortsette, utstyret returneres eller anmode om å kjøpe utstyret.

Kjøp av produkter

Det er også fordeler ved å kjøpe produktet. Da er produktene dine til odel og eie. Du trenger ikke å forholde deg til månedlige kostnader.

For mer dokumentasjon rundt Northern Light teknologien besøk denne siden:

Se flere produkter