Pure & Clean Pro+

VÅRT FLAGGSKIP
Ny og fresh design. Bærbar og enkel å plassere i hvilket som helst lokale. ActivePure teknologien jobber med å fjerne virus, bakterier, sopp og andre partikler døgnet rundt. Denne fjerner ubehagelig lukt og sikrer et trygt og godt innemiljø.

Passer for lokaler opptil 280 m²

Pure&Clean Pro+ kommer med en ekstra funksjon for fjerning av lukt. Passer for sanering av lukt enten i lokaler eller i biler, båter osv.

Fordeler ved en leieavtale

Forenklet budsjettprosess: Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen da leien utgiftsføres i sin helhet.
Fullfinans: Tilbyr inntil 100% finansiering uten innskudd.
Oppgradering: Dere kan enkelt endre eller oppgradere utstyret. Det betyr at dere til enhver tid vil kunne sikre seg et tidsmessig og funksjonelt riktig utstyr.
Frigjøring av kapital: Kapital frigjøres til andre formål, og verken soliditeten eller likviditeten blir belastet. Leasingobjekter er vanligvis ikke aktivisert i regnskapet.
Sidesikkerhet: Det er normalt ingen krav til sikkerhet utover
eiendomsrett i det finansierte utstyret.
Ved utløp: Ved avtaleperiodens utløp, kan leieforholdet fortsette, utstyret returneres eller anmode om å kjøpe utstyret.

Pris ved kjøp

Det er også fordeler ved å kjøpe produktet. Da er produktene dine til odel og eie. Du trenger ikke å forholde deg til månedlige kostnader.

2. hvert år må RCI celler og bikubematrise byttes.

For mer dokumentasjon rundt ActivePure teknologien besøk denne siden:

Se flere produkter