ActivePure-teknologien tar knekken på virus, bakterier, muggsopp, endosporer, svartsopp pga fuktighet og flere ting.

Virus

Virus kan kun leve i en vertskropp og smitter via luftdråper eller direkte kontakt. Vi kjenner korona, meslinger, influensa, polio og hiv. Noen virus kan også forårsake relativt ufarlige sykdommer som vorter og forkjølelse.

Bakter­ier

Bakterier er vesentlig for alt liv på jorden. Noen er farlige for mennesker og kan forårsake alvorlige sykdommer som infeksjoner, lungebetennelse, kikhoste, difteri, magesår o.l.

Mugg­sopp

Samlebetegnelse på mikroskopiske sporedannende sopper som vokser ved høy fuktighet på overflater med tilgang på næringsstoffer. Disse danner synlige kolonier der sporene vokser opp. Spres med luften og medføre allergisk reaksjon.

Mikro­ber

Mikroorganismene omfatter bakterier, virus, protozoer (encellede parasitter), mange sopparter og noen alger. Mange av disse er uønsket på eller i mat. Gjærsopp på ost er et eksempel.

Det er gjort mange studier som viser at denne Activepure-teknologien faktisk virker. Den ble godkjent av FDA (Food- and Drug Administration) i USA som "Medical Device" i oktober 2020. Her er noen av studiene:

Aerosol

Research and Engineering Laboratories

FDA rapporten

Last ned PDF

Norce

Norwegian Research Center

Norsk rapport

Last ned PDF

Stockton, UK

University Hospital of North Tees

Infeksjons­kontroll

Last ned PDF

Radil

Columbia, MO

Norovirus

Last ned PDF

Microchem Labarotory

Texas

Bakterier

Last ned PDF

Activtek

Kansas State University

Virus

Testing av 10 viruser
Last ned PDF

Nicolaus Copernicus University

Polen

Bakterier

Testing av bakterier
Last ned PDF

Kansas University

Lawrence, KS

Svine­influensa

HSN1
Last ned PDF

Korona-virus (Covid-19)

Beskytt lokalene deres!

Nå har dere også muligheten til å skape en sikker sone.

Vi anbefaler å sette opp et klistremerke etter at dere har anskaffet ActivePure-teknologien. Dette viser at dere har tatt grep for å skape et trygt og rent innemiljø.