Ventibox Pro

Kinosaler, konsertsaler, haller, konferansesaler, gymnastikksaler og andre store rom.

Tenk deg at du har en «venn» som jobber døgnet rundt for å deaktivere virus, bakterier, sopp og andre partikler i hele rommet. En som fjerner ubehagelig lukt og sikrer et trygt og godt innemiljø. Den vennen er Ventibox Pro.

Dekker opptil 500 m² pr. boks.

Fordeler ved en leieavtale

Forenklet budsjettprosess: Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen da leien utgiftsføres i sin helhet.
Fullfinans: Tilbyr inntil 100% finansiering uten innskudd.
Oppgradering: Dere kan enkelt endre eller oppgradere utstyret. Det betyr at dere til enhver tid vil kunne sikre seg et tidsmessig og funksjonelt riktig utstyr.
Frigjøring av kapital: Kapital frigjøres til andre formål, og verken soliditeten eller likviditeten blir belastet. Leasingobjekter er vanligvis ikke aktivisert i regnskapet.
Sidesikkerhet: Det er normalt ingen krav til sikkerhet utover
eiendomsrett i det finansierte utstyret.
Ved utløp: Ved avtaleperiodens utløp, kan leieforholdet fortsette, utstyret returneres eller anmode om å kjøpe utstyret.

Pris ved kjøp

Det er også fordeler ved å kjøpe produktet. Da er produktene dine til odel og eie. Du trenger ikke å forholde deg til månedlige kostnader.

Ca. hvert 2. år må RCI celler og bikubematrise byttes.

For mer dokumentasjon rundt ActivePure teknologien besøk denne siden:

Se flere produkter