Eagle 5000

INDUSTRI-maskinen. Eagle 5 000 er vår arbeidshest. 

Perfekt til kommersielle eller industrielle miljøer med variert forurensning. Eagle 5 000 benytter en unik kombinasjon av teknologier som passer ideelt til fjerning av moderat til tung røyk. Fjerner også kraftig lukt som maling eller rengjøringsmidler og gir mikrobe kontroll.

Designet spesielt for bingohaller, restauranter, bowlinghaller, nattklubber, industrilokaler osv.

Vi har hatt Eagle modellen med oss i 20 år nå. Et utrolig robust produkt som virkelig står på over lang tid, nesten uansett hvor dårlig miljøet har vært.

Fordeler ved en leieavtale

Forenklet budsjettprosess: Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen da leien utgiftsføres i sin helhet.
Fullfinans: Tilbyr inntil 100% finansiering uten innskudd.
Oppgradering: Dere kan enkelt endre eller oppgradere utstyret. Det betyr at dere til enhver tid vil kunne sikre seg et tidsmessig og funksjonelt riktig utstyr.
Frigjøring av kapital: Kapital frigjøres til andre formål, og verken soliditeten eller likviditeten blir belastet. Leasingobjekter er vanligvis ikke aktivisert i regnskapet.
Sidesikkerhet: Det er normalt ingen krav til sikkerhet utover
eiendomsrett i det finansierte utstyret.
Ved utløp: Ved avtaleperiodens utløp, kan leieforholdet fortsette, utstyret returneres eller anmode om å kjøpe utstyret.

Pris ved kjøp

Det er også fordeler ved å kjøpe produktet. Da er produktene dine til odel og eie. Du trenger ikke å forholde deg til månedlige kostnader.

For mer dokumentasjon rundt ActivePure teknologien besøk denne siden:

Se flere produkter