HMS kurs

KURS, FOREDRAG OG UNDERVISNING

KUNDESENTER

92 99 70 70

HMS-FOREDRAG

ALLE ansatte fortjener et slikt foredrag!!

Et livreddende foredrag basert på foredragsholderne sine egne opplevelser og historier. Med sine unike erfaringer kan de gi mange tips og råd som kan gjøre en forskjell for alle ansatte.

Foredraget er delt inn i 3 deler. Før lunsj er det politi og brann og etter lunsj er det helse og førstehjelp.

Foredraget er delt inn i 3 deler. En time med hver av foredragsholderne fra politi, brann og helse.

Dag 1 inneholder politi og brann. Dag 2 er helt tildelt helse og førstehjelp.

Her skreddersys foredraget utfra bedriftens spesifikke behov. Ønskes kun en eller to foredragsholdere så er alt mulig. 

Helse og førstehjelp er livreddende kunnskap. Velg et eget førstehjelpskurs eller som en del av et foredrag.

Det holdes utallige førstehjelpskurs i løpet av et år hos norske bedrifter. Dette er kunnskap som er livreddende. Noen kurs er lovpålagt, mens andre er frivillige. Elementær førstehjelp er noe alle ansatte bør kunne. Tenk om det står om livet til en kollega og da vite hva som er riktig å gjøre. Våre foredrag og kurs holdes av personer som har kjent dette på kroppen gjennom et langt liv.

Forebygging av brann er essensielt for en bedrift. Hva kan hver enkelt ansatt gjøre for å hindre oppstart av en brann? Hvordan skal en forholde seg hvis en brann oppstår? Det er mange forskjellige scenarioer som utspinner seg rundt omkring hos norske bedrifter. Erfarne brannmenn sin kunnskap kan utgjøre en forskjell og være livreddende i en brann.

Økende kriminalitet mot norske bedrifter er et stort samfunnsproblem. Økonomisk kriminalitet, rene tyverier utført av organiserte kriminelle, men også fra egne ansatte. Hva gjøres i dag for forebygging og hva skal til for å skape gode holdninger? Tjenestemenn som har opplevd kriminalitet på nært hold har mye å bidra med. 

Send en uforpliktende forespørsel